Anglická školka Kryštof Anglická školka Kryštof

Anglická školka Kryštof

V pražských Strašnicích jsme vytvořili inspirativní prostředí nejen pro předškoláky. Hravá architektura v zelené zahradě s dětským hřištěm je kreativní a přívětivou oázou. 

Projektový tým
Michal Šourek
Martin Studnička

Urbanistické řešení je založeno na prostorových možnostech parcely v blízkosti pražského městského okruhu – Jižní spojky. Pro hlavní přístup na pozemek byl zvolen vchod z ulice, která je vizuálně i akusticky odcloněna od této frekventované rychlostní komunikace. Výška objektu byla navržena tak, aby příliš nezastiňovala prostor zahrady, kde zůstala zachována většina vegetace tak, aby vytvořila „protihlukový val“. 

Architektonický výraz objektu je živý a hravý, zvýrazněný barvami fasády. Návrh se snažil prosadit propojení s přírodou a vytvořit inspirativní atmosféru pro děti. Rozdílné funkce definují tři objemy: největší z nich charakterizuje různě svažitá střecha a barevná fasáda. V přízemí jsou třídy pro děti, v patře zázemí pro zaměstnance a pokoje pro příležitostné ubytování lektorů. Před tímto objektem se nachází nižší budova s hliníkovou fasádou a zelenou střechou, určená pro zaměstnance a technické zázemí. Komunikační prostory uprostřed slouží jako vstup a šatna pro děti. Tyto tři objemy jsou propojeny v jeden celek průběžnou vertikální strukturou. Fasádu vertikálně člení laťky z cementovláknitých desek v barvě omítky, které tvoří jemné žebrování. Oplechování atik, parapetů oken, lemování výustků, střešní žlaby a svislé svody jsou z titanzinkového plechu.