07.06.2019

V dubnovém čísle magazínu Materiály pro stavbu čtěte o nové sídelní struktuře a námi připravované revitalizaci bývalého cukrovaru v Lenešicích

Obec Lenešice, sevřená mezi povodím řeky Ohře a chráněnou krajinnou oblastí České středohoří, navazuje na město Louny. Do historie se zapsala s nástupem průmyslové éry: v roce 1880 zde byl vybudován jeden z největších českých cukrovarů. Jeho komín se stal regionálním „landmarkem“. Provoz byl v roce 1982 ukončen a dnes je areál cukrovaru průmyslovým brownfieldem, který představuje zhruba šestinu rozlohy Lenešic. Obec se situaci rozhodla změnit a v roce 2017 vypsala architektonicko-urbanistickou soutěž s ambicí vytvořit z opuštěné periferie součást obce. V soutěži zvítězil návrh ateliéru MS architekti.

„Navrhli jsme novou strukturu, která netvoří jen novou čtvrť, ale respektuje genia loci bývalého cukrovaru a zároveň také reaguje na potřeby obce. Vytvořili jsme prostor pro rozvoj, propojili Lenešice s obcí Dobroměřice a situovali nové centrum celé lokality. Definovali jsme dlouhodobý rozvoj obce, navrhli plnohodnotnou sídelní strukturu s vitálním veřejným prostorem, občanskou vybaveností a dopravní sítí. Nově navrženou čtvrť jsme zpřístupnili ze dvou míst v ulici Husova, která je hlavní tepnou obce. Prostor mezi nimi je nyní v soukromém vlastnictví: obec počítá s jeho odkoupením a začleněním do nové struktury. Dominantou západního vstupu – nového náměstí – je částečně zachovalá „ruina“ cukrovaru – zhmotněná industriální minulost a nositel genia loci Lenešic. Částečně odbourané a stabilizované torzo cukrovaru se stane pečlivě komponovaným veřejným prostorem s amfiteátrem, galerií pod širým nebem, prostorem pro volnočasové aktivity a setkávání. V čele náměstí bude stát nový dům dětí a mládeže s knihovnou a kulturním sálem. Vznikne konverzí jedné z budov cukrovaru. Součástí industriálního parku zůstane i sklad, z něhož vybudujeme obytný dům,“ uvádí architekt Michal Šourek.

Od západního vstupu a nového lokálního centra obce povede hlavní ulice, na kterou navazuje struktura 65 rodinných domů, tří bytových domů a jednoho domu občanské vybavenosti. Vzniknou tu také různorodé veřejné prostory: menší parky, dětská hřiště, místa k setkávání a odpočinku. Hlavní ulice povede směrem na jih a odtud na severovýchod k východnímu vstupu, kde je navržen jeden z bytových domů s prostorem pro služby v parteru. „Lenešice a Dobroměřice jsme propojili sítí pěších komunikací, které navazují na hlavní ulici nové čtvrti. Vznikne tak kompaktní veřejný prostor, centrum dvou dosud oddělených obcí,“ dodává Michal Šourek.

Obec Lenešice je investorem celého projektu změn územního plánu a nového regulačního plánu lokality, ve kterém jsou zapracovány DUR technické a dopravní infrastruktury. Návrh regulačního plánu bude zpracován včetně vyjádření správců v první polovině června letošního roku. Následně bude návrh připraven k procesu projednání, který může trvat i půl roku.

www.imaterialy.cz