23.02.2021

Stavbaweb.cz píše: studi MS plan navrhlo revitalizace areálu Křižanovy pily ve Valašském Meziříčí

Náš návrh řeší nové využití lokality, krajinářské a dopravní řešení areálu bývalé Křižanovy pily a území v okolí vlakového nádraží ve Valašském Meziříčí. Navrhli jsme silnou a nosnou ideu, která je přesvědčivým startovacím impulsem ke koncepční proměně průmyslového areálu. Citlivá regenerace, logická infrastruktura a nové vazby našeho návrhu vytvořily z neutěšené lokality důstojnou a vyhledávanou součást města. Kromě infrastruktury, která usnadní a zpřehlední dopravní situaci v lokalitě, jsme navrhli také budovu městského úřadu, dopravní terminál se střešním parkingem, park a kompozici bytových domů se zelenými terasami a aktivními partery, kde jsou obchody, služby, restaurace a kavárny. Nová architektura svým měřítkem i půdorysným řešením navazuje na zástavbu sídliště Křižná á vytváří působivou bránu do města s přitažlivým veřejným prostorem.

 

Celý článek najdete na webu online magazínu Stavbaweb.cz