10.01.2023

Při návrhu nového muzea v Říčanech jsme využili software Wearrecho pro tvorbu architektury ve virtuální realitě

Nový software Wearrecho pro bezprostřední navrhování architektury ve virtuální realitě nám umožnil obohatit historické jádro Říčan o návrh moderního muzea a zažít atmosféru místa ještě před jeho vznikem. Návrh nového muzea a edukativního centra nabízí promyšlené dispozice výstavních a muzejních prostorů, neformální kavárnu, nové prostory k setkávání a rekreaci i potřebné zázemí pro provoz a zaměstnance.

 

Elžbieta Hřebecká, Pavel Hřebecký, Jakub Mazur, Henrieta Richnavská, Anna Goncharenko, Marek Stařičný, Petra Sýkorová a Michal Šourek navrhli celý komplex tak, aby jeho dopad na životní prostředí byl co nejmenší, především z hlediska jeho celoživotního cyklu.

 

To znamená co nejúspornější spotřebu energie i díky uplatnění fotovoltaických panelů a důsledné hospodaření s dešťovou vodou díky navržené zelené akumulační střeše a za pomoci vodopropustného dláždění. Ke zdravému vnitřnímu prostředí nových objektů přispívá volba stavebních konstrukcí směřujících k nulové bilanci CO2. Celý areál je navržen v pasivním standardu a to z takových materiálů, které se dají po skončení životnosti objektu recyklovat.

 

Jak celý projekt vznikal zjistíte ZDE.