23.02.2023

Vytváříme nový software Wearrecho pro navrhování architektury ve virtuální realitě

Budou architekti konečně tvořit architekturu „bezprostředně“? Virtuální a rozšířená realita posouvají navrhování architektury na novou úroveň s příslibem vyšší produktivity návrhového procesu i vyšší kvality architektury. Architektura jako svět lidské existence stojí před revolucí: tu reprezentuje současný výzkum a vývoj v oboru počítačových technologií, konkrétně virtuální reality.

 

Nejpokrokovějším produktem je Wearrecho: softwarový komplex pro bezprostřední autentické navrhování architektury v prostoru a z prostorů v prostředí virtuální reality, který se zároveň stává prostorem bezprostřední komunikace stakeholderů projektu. Virtuální dvojče budoucí architektury, entity vystavěného, potažmo syntetického prostředí existuje paralelně v prostředí virtuální reality a v parametrickém prostředí standardního Building Information Management softwaru pro projektování staveb.

 

Wearrecho v médiích:

  • Wearrecho nám pomohlo už s řadou návrhů. Seznámit se s nimi můžete  ZDE.

 

 

  • "Navrhování architektury ve virtuální realitě, které se před rokem začali učit studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze, umožní i laikům pochopit a zažít architekturu autenticky a ocenit návrh s jeho detaily," napsal portál srdcemstavari.cz.

 

  • Fakulta stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s naším ateliérum zveřejnili vizi, cíle a možnosti nového softwaru Wearrecho na svém YouTube kanálu.