15.02.2021

Navrhli jsme obytný dům Hranička Living

Na poměrně stísněném, „zbytkovém“ pozemku zdánlivě využitelném leda pro parkoviště mezi ulicemi Klikatá a železniční tratí v pražských Jinonicích jsme navrhli nekonvenční obytný dům. Zdravé a komfortní byty různých kategorií ve čtyřech nadzemních patrech s podzemním parkingem jsme v návrhu doplnili o společenskou místnost a kavárnu v parteru s celoprosklenou fasádou otevřenou do venkovní zahrádky. Návrh jsme rozšířili o velkorysou střešní terasu s komunitními zahrádkami, sympatickým posezením a dřevěnými piknikovými palubami s grily a ohništi. Součásti rekreační terasy je i venkovní posilovna, stolní tenis a v neposlední řadě běžecký ovál vetknutý do obvodu střešní terasy. 

 

Návrh aktivně reaguje i na klimatickou změnu. K důslednému hospodařeni s dešťovou vodou přispívá zmíněná pobytová terasa, která je zároveň akumulační zelenou střechou obytného domu, kde je dešťová voda zadržena přímo ve střešní skladbě. Regulace odtoku vody ze střechy bude zajištěna pomoci principu tzv. „zaškrcené střešní vpusti". Naakumulovana voda je pak využita na terase a v parteru pro zavlažovaní stromů a zelených ploch.