13.01.2021

Navrhli jsme nové sídlo Obecního úřadu v Hovorčovicích

Sídlo úřadu tvoří dva dvoupodlažní, vzájemně propojené objekty – úřad a pošta se třemi samostatnými bezbariérovými vstupy. Těžištěm budovy je sympatický vnitrodvorek otevřený směrem ke kostelu, který je zároveň důstojným předprostorem úřadu a přívětivým veřejným prostorem, místem k setkávání a pobytu. Štiky budovy a arkáda přesněji definují trojici vstupů; do samotného úřadu, na poštu a do kavárny, která sousedí s jednací místností, umístěné ve středu budovy s výhledem na kostel přes nový veřejný prostor vnitrodvorku. Objem a hmotové řešení budovy i tvarosloví střechy přirozeně reaguje na měřítko okolní zástavby, které harmonicky doplňuje a rozvíjí, aniž by konkurovalo kostelu Narození sv. Jana Křtitele.