21.10.2019

Náš návrh revitalizace a regulační plán průmyslového areálu Perla 01 usiluje o titul Urbanistický projekt roku 2019

21.10.2019 na slavnostním galavečeru v Betlémské kapli budou rozdány tituly; Stavba roku, Zahraniční projekt roku i Urbanistický projekt roku o který usiluje náš regulační plán revitalizace browfieldu Perla 01 v Ústí nad Orlicí. Z osmi projektů byli do užšího výběru vybrány vybrány odbornou porotou tři projekty. Náš návrh zohledňuje současné vazby v území a pozitivním způsobem je rozvíjí. Regenerované území zapojuje do struktury veřejných prostorů a infrastruktury města, eliminuje jeho dosavadní bariérové efekty. Revitalizovanou Perlu koncipujeme jako součást městské tkáně s různorodým, komplexním využitím, které naplní očekávání obyvatel Ústí nad Orlicí, jejich potřeby a potřeby komplexního rozvoje města. Zvolený systém eliminuje předčasné demolice, zajistí kontinuitu rozvoje městské struktury i stálý potenciál pro rozvoj na všech hospodářských, společenských a kulturních úrovních. Zvláště důležitými aspekty navržené koncepce jsou jednak její schopnost trvale se přizpůsobovat měnícím se potřebám a možnostem města, jeho obyvatel i podnikatelské sféry, jednak její ekonomická proveditelnost. Ta je založena jednak na flexibilní etapovitosti přestavby, jednak na zapojení širokého spektra zdrojů financování – soukromého, veřejného od úrovně města až po státní a evropské finanční nástroje, neziskového financování i standardní komerční úvěrové projektové financování.

 

Podrobnosti najdete na webu Stavba roku.