11.09.2019

Náš návrh a regulační plán revitalizace brownfieldu Perla 01 v Ústí nad Orlicí je jedním ze tří nominovaných projektů na titul Urbanistický projekt roku 2019

Na galavečeru 9.9.2019 v Národním technickém muzeu jsme za náš návrh a regulační plán převzali jednu ze tří nominací na titul Urbanistický projekt roku 2019. Návrh zohledňuje současné vazby v území a pozitivním způsobem je rozvíjí. Regenerované území zapojuje do struktury veřejných prostorů a infrastruktury města, eliminuje jeho dosavadní bariérové efekty. Revitalizovanou Perlu koncipuje jako součást městské tkáně s různorodým, komplexním využitím, které naplní očekávání obyvatel Ústí nad Orlicí, jejich potřeby a potřeby komplexního rozvoje města. Zvolený systém eliminuje předčasné demolice, zajistí kontinuitu rozvoje městské struktury i stálý potenciál pro rozvoj na všech hospodářských, společenských a kulturních úrovních. Zvláště důležitými aspekty navržené koncepce jsou jednak její schopnost trvale se přizpůsobovat měnícím se potřebám a možnostem města, jeho obyvatel i podnikatelské sféry, jednak její ekonomická proveditelnost. Ta je založena jednak na flexibilní etapovitosti přestavby, jednak na zapojení širokého spektra zdrojů financování – soukromého, veřejného od úrovně města až po státní a evropské finanční nástroje, neziskového financování i standardní komerční úvěrové projektové financování.

 

V rámci soutěže Urbanistický projekt roku nejde "jen" o hlavní cenu. O neméně důležité ceně veřejnosti rozhodujete vy. Hlasovat pro váš oblíbený projekt můžete ZDE.