02.01.2020

Na pražském Vackově vzniká celá nová čtvrť podle našeho masterplanu

Z jedné strany žižkovské Nákladové nádraží, z druhé strany park Židovské pece dělá z Vackova unikátní oblast v celopražském kontextu. Řeč je o zanedbané vnitřní periferii města, ze které v několika etapách vytváříme komplexní rezidenční čtvrť saturovanou veřejným prostorem.  Severní stranu Vackova lemuje park Židovské pece, jižní stranu ulice Malešická, za ní se rozkládá brownfield nákladového nádraží Žižkov. Směrem na východ navazujeme na stávající čtvrť vil a bytových domů. Do této situace jsme navrhli novou architektonicko-urbanistickou strukturu, která člení Vackov na různorodá sousedství a vytváří přechod mezi lokálními měřítky a intenzitami zástavby. Náš masterplan, podle kterého nový Vackov vzniká, udává strukturu veřejného prostoru a charakter jednotlivých lokalit. Zóny B a D v severovýchodní části navazují na původní vilovou čtvrť na východě. 

 

Celý článke najdete na webu Earch.cz