30.11.2022

Listopad v duchu revitalizací a rekonstrukcí historických budov

Listopad je u nás ve znamení kvalitních revitalizací a rekonstrukcí historických budov a kulturních památek. Sérii příkladů dobré praxe uzavře Dům U železných dveří v jedné z nejstarších lokalit Prahy v samém srdci města s jedinečnými apartmány, ve kterých se nám díky citlivé rekonstrukci podařilo zachovat cenné historické prvky.

 

Obyvatelé i návštěvníci tak mají možnost pocítit historii a genia loci města díky zrekonstruovanému komplexu adaptovaného pro „nový život“. Tento náročný cíl se podařilo dosáhnout i za pomoci designu interiérů, které souzní s tvaroslovím budovy a zároveň jsou až starosvětsky pohodlné. Interiér bytů je vybaven převážně originálním starožitným nábytkem s historickými prvky od gotiky až po klasicismus, které doplňují zachované historické fresky a dřevné stropy.