13.05.2019

Hledáme nového kolegu/kolegyni

Budete řídit a vést komunikaci projektů, připravovaných ateliérem v jednotlivých fázích přípravy ve vztahu k veřejné správě, k dotčeným institucím a k veřejnosti. Budete spolupracovat na projektech rezidenčních čtvrtí, průmyslových zón, hotelů, interiérů i parků a pracovat v projektovém týmu v úzké spolupráci s architektem projektu, inženýrem projektu a dalšími členy týmu. Z počátku budete metodicky řízen seniorním manažerem komunikace. K dispozici budete mít podporu zázemí středně velkého (45+ stálých pracovníků), stabilizovaného ateliéru.  Začínáme prvními nákresy a končíme úspěšnou kolaudací, pracujeme na prvních skicách, na technických výkresech i na samotné stavbě. Vy budete u celého procesu. Nekreslíme kvůli skicovnému v soutěžích, navrhujeme a projektujeme architekturu, která se opravdu staví a pak slouží.

 

 

 

Podrobné informace o pracovní pozici najdete na našem Facebooku nebo na portálu jobs.cz.