21.07.2022

Hledáme nové kolegy a kolegyně

 • V našem architektonickém ateliéru nově vytváříme pozice Koordinátorů profesí a chceme je obsadit.
 • V úzké spolupráci s Vedoucím architektem projektu, BIM koordinátorem a Manažerem projektu budete zadávat celkové i dílčí úkoly profesním návrhářům a projektantům, budete je vést, řídit a kontrolovat po odborné stránce a budete zajišťovat koordinaci mezi nimi navzájem i ve vztahu k architektonicko-stavebnímu řešení; dále budete realizovat soustavný výzkum v této oblasti se zřetelem k vyhledávání a vyvíjení nových řešení a jejich uplatňování v praxi.
 • Budete se s našimi architekty a projektanty spolupodílet na projektech rezidenčních čtvrtí, obytných souborů, průmyslových zón, hotelů i parků.
 • Budete u celého procesu – začínáme prvními nákresy a končíme úspěšnou kolaudací, pracujeme na prvních skicách, na technických výkresech i na samotné stavbě.
 • Výsledky spolupráce uvidíte v ulicích – náš ateliér nekreslí kvůli skicovnému v soutěžích, navrhujeme a projektujeme projekty, které se opravdu staví a pak slouží.

 

Co to obnáší:

 • Věcnou a prostorovou koordinaci koncepcí, návrhů a projektových řešení jednotlivých profesí, jejich úkolování, vedení a řízení, výzkum v oblasti profesních řešení pro budovy, stavby a rozvoj území, vyhledávání a vývoj nových řešení, aktivní a výkonnou spolupráci při jejich praktickém uplatňování v návrzích, projektech i komunikaci ateliéru.
 • Úzkou, aktivní a efektivní spolupráci v projektových týmech.

 

Naše očekávání:

 • VŠ v oboru architektury, stavitelství, environmentálních oborech, techniky prostředí a podobných oborech.
 • Praxi v oboru.
 • Komunikativnost a zodpovědnost.
 • Schopnost pracovat v týmu.
 • Komunikativní znalost AJ slovem i písmem.

 

O nás:

Jsme architektonický ateliér fungující od roku 1990. Znáte nás jako profesionály, kteří navrhují, projektují a realizují kvalitní veřejný prostor, rezidenční projekty, urbanistické koncepty, průmyslové areály, hotely, interiéry i kanceláře.

 

Na začátku jsme byli 2, dnes je nás 60 v Praze a Ostravě. Náš tým tvoří architekti, inženýři, projektanti, designéři, konzultanti a manažeři projektů i odborníci na participaci ze 13 zemí a 3 kontinentů. Zkušenosti napříč všemi fázemi projektové dokumentace získané během třiceti let praxe vkládáme do nových projektů a architektonických i urbanistických soutěží, které nám získali přes 30 českých i mezinárodních ocenění.

Své CV zasílejte na e-mail: sobotnikova@msgroup.cz.