01.10.2019

Hledáme nové kolegy a kolegyně

Jako náš nový kolega projektant budete spolupracovat na projektech rezidenčních čtvrtí, průmyslových zón, hotelů, interiérů i parků. Začínáme prvními nákresy a končíme úspěšnou kolaudací. Pracujeme na prvních skicách, na technických výkresech i na samotné stavbě, vy budete u celého procesu a výsledky své práce uvidíte v ulicích. Nekreslíme kvůli skicovnému v soutěžích, ale navrhujeme a projektujeme architekturu, která se opravdu staví a pak slouží. Budete pracovat v projektovém týmu v úzké spolupráci s architektem projektu, inženýrem projektu a dalšími členy týmu. K dispozici budete mít podporu zázemí středně velkého (45+ stálých pracovníků), stabilizovaného ateliéru.

 

Podrobné informace o pracovní pozici najdete na našem Facebooku nebo na portálu jobs.cz