05.02.2020

Glosa Michala Šourka

Klimatická změna je realita, stejně jako podíl člověka na ní. Skutečné vědy o ní je však stále málo: převažuje aktivismus. Skutečností je také nastupující glaciál, který bude působit proti antropogennímu růstu teploty: ani to ale neznamená, že bychom neměli řešit své externality a nezodpovědnou spotřebu. Současný klimatický alarmismus – Extinction Rebellion, Greta Thunberg, to jsou ovšem především projekty progresivistické politiky – přesně podle manuálu: najdi si svoji skupinu (nejlépe podle demografie) – vsugeruj jí, že je oběť a že je utlačovaná – najdi nepřítele – přesvědč skupinu, že se musí vzepřít – navrhni sociálně inženýrské opatření, které tvojí skupině zjedná její práva – profituj! Dobré, i když naivní úmysly lidí, kteří se ke klimatickým hnutím připojují, jsou zneužívány. Politici a významné ekonomické subjekty ale nemají právo být naivní: pokud deklarují podporu aktivisty prosazovaných cílů a cest, je třeba odsoudit jejich snahu získat svůj díl výnosů progresivistické politiky.