22.05.2020

Earch.cz píše: Soubor bytových domů podle návrhu ateliéru MS architekti promění pražskou Ohradu

Projekt atelieru MS architekti přetváří nároží křižovatky Ohrada v nové, přívětivé náměstí, které konečně posouvá veřejný prostor Koněvovy ulice – hlavní tepny pojící Žižkov s centrem města – na vyšší úroveň. Veřejný prostor artikuluje dynamická architektura nové residence i detail zpracování uličních průčelí. Nové náměstí otevírá příležitosti pro realizaci sociálních aktivit od „farmářských trhů“ po uliční koncerty nebo sousedská setkání.

 

Celý článek najdete na webu Earch.cz.