Masterplan jižního přístavu v Helsinkách Masterplan jižního přístavu v Helsinkách

Masterplan jižního přístavu v Helsinkách

Navrhovaný Masterplan spojuje zpět dohromady rozpojené městské plochy. Zatímco západní pobřeží slouží jako živná půda pro sport a různorodé aktivity, východní pobřeží se promění v živou městskou část, která současně umožňuje budoucím obyvatelům města těšit se pohledem na moře a jeho nábřeží. Místem propojení obou břehů je historické tržiště; důležitým prvkem je identita města, a proto zůstane zachováno pouze s menším komunikačním zlepšením. Kromě toho, podél nábřeží jsou uspořádána nová uskupení ekonomických aktivit, která budou generovat volnočasové, kulturní, rekreační a sociální interakce a tím i nová pracovní místa v širokém spektru odvětví.

Projektový tým
Michal Šourek
Milan Ševčík
Pavel Hřebecký
Tomáš Filgas

Východní pobřeží se stane městským nábřežím, které uvolní městu „mříže“. Nová zástavba bude obsahovat budovy s polyfunkční náplní. Typologie musí brát v úvahu lidský rozměr a umožnit průchod větru od moře a ještě důležitější aspekt přístup obyvatel k nábřeží, k moři. Hranatá forma budov vytváří intimní, veřejné prostory, které přispívají k celkovému pocitu a smyslu místa. Zatímco východní pobřeží je transformováno do živé městské části, západní pobřeží slouží jako živná půda pro různorodé sportovní aktivity. Ehrensromintie Street nabídne své místo na rozšíření Laivasillan puistikko a Myllyrinne parku. Ulice Laivasillankatu se promění v zelené chodby a jen tramvaje zůstanou stále na svém místě. Historický Tahtiominmaki vuori Park je napojen na nové městské pláže v místě Makasini terminálu. Nová městská pláž využívá hydrotermální energii v sestavě s geotermální energie z ventilačního systému podzemních prostor. To poskytuje trvalé řešení pro využití místa po celý rok.

Historického náměstí Market Square je důležitým prvkem města. Tvoří městský profil, který definuje Helsinky. Zachování této historické kulturní hodnoty je důležité. Proto je považováno za otevřený multifunkční tržní prostor. Jen malé zlepšení je navrženo pro lepší pěší propojení od parku Espalandi k novému muzeu a terminálu Katajanokka. Kolem přístavu je situován náhrdelník z kulturních atrakcí. Nejdůležitější z nich je Galerie Gugenheim, nová dominantní budova, která uzavírá Esplanadi Park. Toto muzeum se stane regionální destinací a mezinárodní atrakcí. Navrhovaná síť propletených veřejných prostranství, formující místa společenských setkání a sjednocující nové nábřeží, je příležitostí pro město, vtáhnout nábřeží do ruchu městského prostředí, při zachování jeho osobní přístavní funkce.