28.06.2022

Získali jsme ocenění za návrh městotvorného veřejného prostoru v Košicích na březích řeky Hornád

V rámci mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže jsme získali ocenění za návrh městotvorného veřejného prostoru v Košicích na březích řeky Hornád. Náš návrh navrací vodu do Košic, což je pro město dlouhodobě rezonující iniciativa. František Berka, Valeriia Chernukhina, Mariyam Kenzhayeva, Henrieta Nguyen Richnavská, Linda Svobodová, Michal Šourek a Tomáš Velek do centra města v návrhu vnesli přitažlivé druhy veřejných prostranství: od prostor s přírodním charakterem po „velkoměstské“ urbánní bulváry a nábřeží lemované zelení a fasádami navrhovaných polyfunkčních budov s živými partery. Velkorysý plán výstavby doplňuje návrh rozsáhlého parku s vodními plochami, poldry a mokřady, které jsou spolu s navrženou a všudypřítomnou modrozelenou infrastrukturou odpovědí na aktuální klimatickou změnu.