24.03.2021

Zastavte se u radnice Prahy 7, kde se můžete seznámit s návrhy nového holešovického parku

Na procházce Holešovicemi se nezapomeňte zastavit u nové radnice Prahy 7, kde probíhá výstava návrhů nového parku U Vody. K vidění jsou všechny soutěžní návrhy a to od 22. 3. do 9. 4. 2021. Více o výstavě najdete ZDE.

I když jsme architektonicko-urbanistickou a krajinářskou soutěž nevyhráli, tak věříme, že by citlivou revitalizaci neutěšené lokality ocenili nejen mamiky s dětmi, sportovci a návštěvníci, ale i místní. Navrhli jsme sympatický park na břehu řeky s dřevěnými moly, komunitní zahradou a zelenou loukou. Nová místa pro sport, odpočinek a setkávání v návrhu doplňuje lezecká střeny, skate park a outdoor fitness navržené ve zdánlivě nevyužitelných prostorech pod železničním mostem a mostem Barikádníků přetínající nový park.

V parku se v posledních letech samovolně objevovaly a opět mizely drobné aktivizační zásahy jako houpačky či ohniště, což odráží zájem a touhu současných uživatelů o vytvoření nových příležitostí pro trávení volného času a setkávání se svými sousedy a přáteli. Přání obyvatel jsme vyslyšeli a navrhli jsme přívětivé a bezpečné místo k setkávání v kontaktu s řekou pro všechny věkové skupiny. Vzhledem k rozsáhlé plánované výstavbě rezidenčního bydlení i administrativního projektu Geone Marina v okolí parku, lze očekávat příliv nových obyvatel a uživatelů území. Proto jsme navrhli atraktivní náplň nového parku s udržitelným provozem. Park u vody je koncipován tak, aby se mohl trvale přizpůsobit měnícím se nárokům a požadavkům města, okolních obyvatel a budoucích uživatelů.

Lokalitu zásadně ovlivňuje její poloha v zóně záplavového území ohroženém 5ti-letou vodou. Proto v parku nevytváříme trvalou architekturu, ale formujeme lokalitu střídmou modelací, úpravou a doplněním terénu. Podpoříme tak přírodní charakter lokality, aniž bychom vytvářeli nadbytečné bariéry. Regenerovaný břeh řeky doplní dvojce dřevěných pontonů na vodní hladině. Pontony jsou vyhledávaným místem relaxace a poslouží i jako příležitostné kotviště menších loděk, pramic nebo kajaků s přístupem do vody, který ocení místní rybáři. Nábřeží olemované pěšími stezkami, zachovalou dopravní vlečkou a cyklotrasou doplní zprovozněné osvětlení někdejšího výrobního areálu a příhodně umístěné posezení s výhledem na protější břeh.

Mezi mlatovými pěšinami a chodníčky místy zpevněné vodopropustným dlážděním se rozprostírá druhově pestrá a napohled přitažlivá víceúčelová pobytová louku – těžiště nového parku, na které navazuje ohniště i venkovní gril s posezením a stávající workoutové hřiště začleněné do nové kompozice. V jižní části navrhujeme komunitní zahradu se zázemím pro údržbu a demontovatelnými dřevěnými palubami a podpůrnými konstrukcemi pro rostliny, které poslouží jako přístřešky pro společenské akce, sousedská setkání a oslavy. Příležitostnou součástí komunitní zahrady bude pojízdná kavárna.

Park je na dvou místech překlenutý mohutnými mosty a tím získává dvě velkorysé plochy skryté před nepřízní počasí. Pod mostem Barikádníků vytváříme populární skatepark, který je zároveň atraktivním místem setkávání mladších generací. Na Skatepark směrem k řece jsme navázali rekreační zónou se zavěšenými houpačkami pro zpříjemnění pobytu u vody a hřištěm pro parkour.

Pod železničním mostem Holešovické přeložky navrhujeme víceúčelový prostor s posezením po jeho obvodu, který poslouží jako tančírna nebo dějiště kulturních akcí a koncertů, v letě se zaplní při tréninku jógy nebo bojových sportů a v zimním období přiláká veřejnost jako venkovní kluziště. Oba prostory v přístřeší mostů doplní food trucky nebo dočasné stánky a kavárny. Z nehostinného prostoru se tak díky ekonomicky nenáročným zásahům stává lákavý a bezpečný veřejný prostor.

Protipovodňová zeď se v návrhu stává galerií pod širým nebem a plátnem pouličních umělců, kde ovšem mohou svá díla vystavovat i žáci okolních škol. Zelené plochy propojující jednotlivé sportovní a rekreační části parku jsou promodelované tak, aby místy zadržely dešťovou vodu. Než se nashromážděná voda vsákne nebo vyschne, získá park menší tůně, které jednak přispějí k rozvoji biodiverzity a jednak potěší ty nejmladší z nás během dětských her.  Provaly s naakumulovanou vodou doplní výsadba zeleně, která se běžně vyskytuje u vodních hladin a klidných toků řek: vysoké traviny, Zblochan vodní, rákos a kapradiny. Perspektivní stromové patro jsme v návrhu střídmě doplnili novými dřevinami a regenerovanou zeleň jsme podpořili štěrkovými trávníky, trávami a trvalkami. Kompozice zeleně a dřevin je navržená tak, aby nic nebránilo výhledu na řeku a protější břeh.