27.09.2022

V rámci Noci vědců si můžete vyzkoušet náš unikátní software Wearrecho pro navrhování architektury ve virtuální realitě, těšíme se na Vás 30.09.2022

Na akademické půdě ČVUT Fakulty stavební jsme si pro Vás připravili přednášku, ale také workshop o našem novém softwaru Wearrecho, který umožňuje navrhovat architekturu ve virtuální realitě. Kompletní program Noci vědců najdete ZDE.

 

Virtuální a rozšířená realita posouvají navrhování architektury na novou úroveň s příslibem vyšší produktivity návrhového procesu i vyšší kvality architektury. Architektura jako svět lidské existence stojí před revolucí: tu reprezentuje současný výzkum a vývoj v oboru počítačových technologií, konkrétně virtuální reality. Nejpokrokovějším produktem je Wearrecho: softwarový komplex pro bezprostřední autentické navrhování architektury v prostoru a z prostorů v prostředí virtuální reality, který se zároveň stává prostorem bezprostřední komunikace stakeholderů projektu. Virtuální dvojče budoucí architektury, entity vystavěného, potažmo syntetického prostředí existuje paralelně v prostředí virtuální reality a v parametrickém prostředí standardního Building Information Management softwaru pro projektování staveb.