29.05.2024

Školka v nově vznikající lokalitě na Slovensku

Alfa školka je svébytný mikrosvět, prostor setkávání, her, vzdělávání a všestranného rozvoje malých i velkých v nově vznikající lokalitě “Prúdy” v Seredi na Slovensku. Prostor, kde se od brzkého rána do pozdních večerních hodin odehrává mnoho různých aktivit a každá si žádá svůj vymezený rámec a podmínky.

 

S návrhem hmotného řešení nám pomohla platforma Wearrecho, díky které jsme efektivně rozmístili funkční celky školky od společných a komunitních prostor až po třídy pro děti, administrativní, technické a stravovací zázemí.

 

Konstrukčně je objekt školky řešen jako dřevostavba na základové desce se zelenou střechou, která umožňuje lepší zadržování dešťových srážek a tlumí efekt přehřívání v letních měsících. Návrh počítá s tzv. modrozelenozu infrastrukturou – hospodařením se srážkovými vodami, využitím obnovitelných zdrojů energií pro vytápění a ohřev TUV (tepelná čerpadla) a případné částečné pokrytí potřeb el. energie (fotovoltaika).