07.12.2021

Rozhovor s architektem Michalem Šourkem

České republice, respektive její politické reprezentaci, leckdo vyčítá, že o zítřky země má jen malý zájem, že jí nějaké smysluplné vize rozvoje schází. Co si o tématech, které hýbou naší společností napříč snad všemi obory myslí Michal Šourek, zakladatel studia MS architekti?

 

Podnikatelé, rozvíjející své podnikání v rámci mantinelů tržní ekonomiky a liberální demokracie, vytvořili základ situace, ve které se nacházíme. Kladným příspěvkem veřejné sféry je především eliminace některých externalit podnikatelského rozvoje, sem tam veřejná sféra přispěla i čímsi produktivním – například se přece jen trochu zlepšuje veřejná správa a přístup obyvatelů a podniků k ní, realizovala se i nějaká infrastrukturní opatření, třeba naše zdravotnictví je ve slušném stavu… Rubem „příspěvku“ veřejné správy je v řadě ohledů kontraproduktivní a kontraefektivní regulatorní rámec a udržování společnosti ve stavu apatie, pasivity i odporu k rozvoji ve všech jeho složkách, tedy kulturně-ekonomické, sociální i environmentální. Zbytek současného stavu je příspěvkem „šedého podnikání“ – to existuje v nějaké míře všude na světě, jeho větší podíl u nás můžeme snad zatím ještě považovat za daň ekonomické a společenské transformace.

 

Celý rozhovor s Michalem Šourkem neleznete na webu Stavebního fóra.