24.06.2024

Revitalizace veřejného prostoru v Košicích na březích řeky Hornád

V červnu bychom Vás rádi seznámil s příklady návrhů podařených revitalizací. Za návrh městotvorného veřejného prostoru v Košicích na březích řeky Hornád jsme získali ocenění v rámci mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže.

 

František Berka, Valeriia Chernukhina, Mariyam Kenzhayeva, Henrieta Nguyen Richnavská, Linda Svobodová, Michal Šourek a Tomáš Velek do centra města v návrhu vnesli přitažlivé druhy veřejných prostranství: od parků a prostorů s přírodním charakterem po „velkoměstské“ urbánní bulváry a nábřeží lemované zelení a fasádami navrhovaných polyfunkčních budov s živými partery.

 

Velkorysý plán výstavby doplňuje návrh rozsáhlého parku s vodními plochami, poldry a mokřady, které jsou spolu s navrženou a všudypřítomnou modrozelenou infrastrukturou odpovědí na aktuální klimatickou změnu. Náš návrh navrací vodu do Košic, což je pro město dlouhodobě rezonující iniciativa.