16.04.2024

Revitalizace návsi obce Bašť

V dubnu bychom Vás rádi seznámili s příklady našich řešení udržitelné architektury: navrhli jsme citlivou revitalizaci a doplnění centra obce Bašť. Víceúčelový veřejný prostor jsme doplnili dvojicí bytových domů s aktivními partery a budovou základní školy rozčleněnou do čtyř bloků se zelenými atrii. Součástí regenerovaného centra obce je památkově chráněná barokní sýpka, upravená pro potřeby obecního úřadu.

 

Nedílnou součástí návrhu je promyšlená dopravní infrastruktura i vhodná skladba veřejného prostoru, která obci jednak pomáhá vyrovnat se s klimatickou změnou a jednak přispívá k hospodaření s dešťovou vodou díky navrženému vodopropustnému dláždění, skladbou a kompozicí zeleně a díky zeleným akumulačním střechám novostaveb, které mají schopnost zadržovat vodu, která je následně použita pro systematické zavlažování zeleně návsi a okolí. Více informací o projektu naleznete ZDE.