16.03.2021

Připravujeme virtuální prohlídku revitalizované části města Žďár nad Sázavou podle našeho návrhu

Náš návrh revitalizace části města Žďár nad Sázavou vloni zvítězil v architektonicko-urbanistické soutěži. Aktuálně pracujeme na územní studii, rozvíjíme dopravní infrastrukturu a v neposlední řadě připravujeme virtuální prohlídku. Obyvatelé města budou mít možnost projít se novou městskou částí ještě před zahájením výstavby.

 

Navrhli jsme její postupný rozvoj vycházející z potřeb města a jeho obyvatel, který vytváří vhodné podmínky pro bydlení i nové pracovní příležitosti. Vyvážená a otevřená kombinace víceúčelových prostranství, obchodů, služeb i prostorů pro společenské a kulturní aktivity i dětskou zájmovou činnost v aktivním parteru, bydlení, pracovních příležitostí, prostorů pro podnikání a drobnou nerušící výrobu i pobytového a rekreačního veřejného prostoru je východiskem nového architektonicko-urbanistického řešení.

 

Podrobnosti najdete ZDE.