01.11.2021

Pod Letohrádkem Hvězda v Praze 6 jsme navrhli atraktivní sousedskou lokalitu s mateřskou školou

Do prostředí prvorepublikových vil pod Letohrádkem Hvězda jsme navrhli atraktivní sousedskou lokalitu, kde své místo nalezne i mateřská škola s pohádkovou zahradou. Tomáš Filgas, Anna Kulbashna, Idil Kücük, Kseniya Bahdanovich a Michal Šourek navrhli čtveřici obytných domů, které vyrůstají ze společného pobytového parku, kde vytváříme nová místa k setkávání, zálivy pro posezení a komunitní zázemí.

 

Racionální architektura a tvarosloví domů s využitím tradičních materiálů dřeva, kovu, betonu a skla dotváří charakter lokality a přívětivě ji rozvíjí. Domy mají tři kompaktní podlaží, na která navazují čtvrtá ustoupené patra s prostornými terasami a balkony. Vítaným benefitem přízemních bytů jsou prostorné předzahrádky. Noví nájemníci ocení i pohodlné parkování situované ve společné podzemní podnoži.

 

V parteru domu na nároží ulic Rakovnická a Ledecká navrhujeme inspirativní a multifunkční prostředí mateřské školy. Její prosklená západní fasáda se otevírá do rozmanité zahrady, kam jsme vetkli procházkový prstenec, který propojuje nejrůznější edukativní a zábavní hřiště pro púředškoláky. Zahrada školky nabídne venkovní učebny, dílny pro malé kutily a komunitní zahrádky, kde se dětí naučí pěstovat a sklízet plodiny.

 

Koncept nové lokality je navržen v pasivním energetickém standardu. Navržené zelené akumulační střechy a terasy nejsou jen pěkné na pohled, ale aktivně přispívají k důslednému hospodaření s dešťovou vodou, která je následně využita pro zavlažování stromů a zeleně. Lokalitě pomáhá vyrovnat se s klimatickou změnou i promyšlená skladba udržitelného veřejného prostoru s bohatou zelení a vodopropustným dlážděním.

 

Sousedská lokalita je navržena tak, aby byla ekonomicky udržitelná. K samotné výstavbě je možné přistoupit v několika etapách, kdy bude zatím nezastavěná část lokality sloužit jako přívětivý veřejný prostor v zeleni.

 

Do prostředí prvorepublikových vil pod Letohrádkem Hvězda v Praze 6 navrhujeme atraktivní sousedskou lokalitu, kde své místo nalezne i mateřská škola s pohádkovou zahradou.