07.08.2020

Navrhli jsme rezidenční areál se zelenými střechami a terasami v širším centru Prahy s otevřeným vnitroblokem i aktivním parterem v dynamicky rozehraném průčelí nových hmot

Rezidenční areál v širším centru Prahy nabízí bydlení odpovídající standardům života 21. století v sousedství rozsáhlého parku s jedinečnými výhledy, skvělou dopravní dostupností, kvalitní veřejný prostor, otevřený vnitroblok s odpočinkovými a víceúčelovými plochami pro posezení se sousedy a příteli. Návrh citlivě doplňuje blokovou zástavbu a zároveň vytváří nové vztahy v okolí. Lokalita získá nová a pohodlná pěší propojení, křižující parter projektu: v něm se rozvíjí vyvážená struktura veřejného, poloveřejného i polosoukromého prostoru. Pěší trasy jsou oživovány nabídkou obchodů, služeb, zastavení i rekreace. Otevřený vnitroblok oživí lokalitu nabídkou různých mikroklimat: rušnější poloveřejný i veřejný prostor s obchody, službami, terasami a zahrádkami kaváren v aktivním partteru a intimnější prostor s dětským hřištěm a dalšími rekreačními atrakcemi uvnitř otevřeného vnitrobloku pro nové obyvatele. Benefitem bydlení v přízemí jsou soukromé předzahrádky. Rezidenční areál je rozdělen do čtyř objektů propojených podzemním podnoží společného a pohodlného parkingu. Vnitroblok se směrem na sever otevírá do volné zeleně, která je vítanou součástí nových hmot. Kompozice rezidenčního areálu přirozeně doplňuje stávající zástavbu a kultivuje profil okolních ulic. Koncept aktivně reaguje i na změnu klimatu, zelené akumulační střechy nižších hmot i skladba ploch v parteru důsledně hospodaří se srážkovými vodami a ochlazují prostředí v letních měsících.