25.04.2022

Navrhli jsme nové muzeum a edukativní centrum v Říčanech

Historické jádro Říčan jsme obohatili o návrh moderního muzea a edukativního centra, které nabízí promyšlené dispozice výstavních a muzejních prostorů, neformální kavárnu, nové prostory k setkávání a rekreaci i potřebné zázemí pro provoz a zaměstnance. Elžbieta Hřebecká, Pavel Hřebecký, Jakub Mazur, Henrieta Richnavská, Anna Goncharenko, Marek Stařičný, Petra Sýkorová a Michal Šourek navrhli celý komplex tak, aby jeho dopad na životní prostředí byl co nejmenší, především z hlediska jeho celoživotního cyklu.

 

To znamená co nejúspornější spotřebu energie i díky uplatnění fotovoltaických panelů a důsledné hospodaření s dešťovou vodou díky navržené zelené akumulační střeše a za pomoci vodopropustného dláždění. Ke zdravému vnitřnímu prostředí nových objektů přispívá volba stavebních konstrukcí směřujících k nulové bilanci CO2. Celý areál je navržen v pasivním standardu a to z takových materiálů, které se dají po skončení životnosti objektu recyklovat.