06.06.2023

Návrhem nové lokality ve městě Myjava na Slovensku jsme získali 3. místo v mezinárodní architektonické soutěži

Uplatněním principů nejlepší současné praxe navrhování architektury, urbanistického řešení rozvoje vystavěného prostředí a stavebně-technického řešení budov i infrastruktury jsme navrhli atraktivní, všestranně udržitelnou a živou součást města Myjava. Nová lokalita nabídne jednak kvalitní bydlení s výbornou dopravní dostupností, a jednak lákavý veřejný prostor plný nejrůznějších aktivit a nových příležitostí pro všechny věkové kategorie. Nová lokalita doplní centrum města o vítanou zeleň a pestrou nabídku vybavenosti, kterou do lokality vnáší kompozice obytných domů s aktivními partery. Těžištěm lokality je vlídný veřejný prostor plný zeleně, dvojce menších náměstí i atraktivní místa k setkávání nových rezidentů i návštěvníků.

 

Nová přívětivá lokalita v návrhu vytváří vyváženou kombinaci atraktivního veřejného prostoru s nabídkou nejrůznějších aktivit, kvalitního bydlení různých kategorií v sousedství centra města a aktivního parteru s víceúčelovými prostory, kde své místo naleznou obchody, provozovny služeb, kavárny a restaurace, coworkingové inkubátory, nebo školka, komunitní centrum i galerie.

 

V přirozené návaznosti na městské centrum navrhujeme živou lokalitu, kterou tvoří 16 obytných domů s aktivními partery a nový parkovací dům. Struktura nové lokality jednak lépe artikuluje a rozvíjí profil Novomestské ulice – tepny směřující do centra města, a jednak artikuluje kvalitní veřejný prostor menších náměstí, parků i zelených vnitrobloků s předzahrádkami bytů v prvním podlaží, se zálivy pro sousedská posezení, s dětskými i sportovními hřišti.

 

Architektura obytných domů je navržena v duchu klasických materiálů: dřeva, kovu, betonu a skla. Obytné domy mají pět kompaktních podlaží, na která navazuje ustoupené šesté patro s velkorysými terasami. Kolemjdoucího zaujme elegantní, ale zároveň přívětivý výraz domů, jejich samotné tvarosloví i rozehraná kompozice fasád s terasami a lodžiemi, na které navazuje zelená střešní krajina i důmyslné dispozice jednotlivých bytů. Ty díky své nabídce různých kategorií bydlení podpoří žádoucí rozmanitost a různorodost sociální struktury i věkové kategorie obyvatel. Významnou roli hraje využití alternativních zdrojů energie a komplexní návrh udržitelné architektury (orientace, efektivní dispozice, stínění, efektivní obálky budov, rekuperace atd.).

 

Mysleli jsme nejen na stávající a nové rezidenty, ale také na životní prostředí. Celou lokalitu jsme navrhli jako uhlíkově neutrální s co nejmenším dopadem na životní prostředí především z hlediska jejího celoživotního cyklu. Střešní krajinu tvoří vyvážená kombinace zelených akumulačních střech a fotovoltaických panelů. Ke zdravému vnitřnímu prostředí nových objektů přispívá volba stavebních konstrukcí a hmot směřujících k nulové bilanci CO2, aktivované piloty v základech, které jsou využívány jako akumulátor tepla a chladu, aktivní stínění prosklených ploch a tepelná čerpadla nové generace zajišťující ohřev vody pomocí tepla z odváděného vzduchu z objektů. (Vzniklé „odpadní teplo“ je tak „recyklováno“ a bezpečně využito podruhé.)

 

Velký důraz jsme kladli také na hospodaření s dešťovou vodou, a to nejen pomocí zelených akumulačních střech, ale také za pomocí vsakovací dlažby (která značně sníží možný negativní dopad zpevněných ploch na hospodaření s vodami), dešťové kanalizace, a díky uplatnění modrozelenošedého systému, který spojuje funkce související s hospodařením s dešťovou vodou (modré prvky) spolu s vegetací (zelené prvky) a zpevněnou plochou (šedé prvky). Jde o ekonomicky méně náročné a udržitelné řešení. Naakumulovaná dešťová voda bude využívána jako zdroj zavlahování zelených ploch ve veřejném prostoru. Navržený systém šedé vody zajistí druhotné využití odpadních vod pro splachování toalet.