29.11.2021

Návrh pěší lávky v Novém Jičíně nám přinesl druhé místo v architektonické soutěži

Slavíme. Návrh nové pěší lávky spojující rozdělené předměstí Nového Jičína tokem Jičanka a revitalizace obou břehů nám přinesl druhé místo v architektonické soutěži.

 

Lávka se nesnaží na sebe strhávat pozornost svou estetikou, ale přináší užitečné, funkční a trvanlivé řešení. Autoři Marek Stařičný, Jakub Mazur a Michal Šourek vnesli do návrhu napětí díky štíhlosti konstrukce. Elegantní betonová lávka je parafrází archetypu kamenného mostu. Jednoduché zábradlí je navrženo ze subtilních plochých ocelových tyčí s důrazem na jeho transparentnost a lehkost. Rytmus svislé výplně zábradlí tvoří nuanci v jinak čistě horizontálním pojetí lávky.