11.08.2021

Navrhli jsme novou rezidenční čtvrť pro město Zlín

Nové příležitosti, vitální veřejný prostor a všestranný rozvoj:

V jižní části města Zlín v údolí řeky Dřevnice pod Vizovickými vrchy v sousedství první baťovské dělnické kolonie vyčkává území dlouhodobě věnované odstávce osobních aut a vozidel MHD. Lokalita bude zapojena do progresivní koncepce města, zformuje nový veřejný prostor a nabídne nové udržitelné bydlení.

 

Urbanistickou kompozici města jsme doplnili levitující platformou, vznášející se nad aktivním parterem a objímající sympatický park v centrálním atriu. Idea parku, kterou urbanistický rámec nabízí, nekonvenuje očekávání zadavatele vybudovat nové bydlení, veřejný prostor, parkovací stání, obratiště vozů MHD ani cvičnou halu nebo muzeum. Navržená kompozice umožnila otevřít parter artikulující svérázný a zároveň ambientní veřejný prostor s průhledy na klíčové dominanty v okolí. Odlehčením parteru jsme v návrhu propojili regenerovanou lokalitu a její sousedství. Vznikají tak přehledné vazby a nové vztahy s městem. Parter v příhodných poměrech nabídne vzdušné prosklené prostory vhodné pro obchody, provozovny služeb, kavárny a restaurace. Variabilní a bezbariérový veřejný prostor nabídne odpočinkové a relaxační zálivy, pobytová schodiště, pódia, hřiště i skatepark. Víceúčelové plochy veřejného prostoru otevírají lokalitě nové příležitosti pro pořádání sezonních trhů, koncertů a výstav pod širým nebem a samozřejmě pro sousedská setkávání a posezení s přáteli.

 

Kvalitní veřejný prostor prorůstá z parteru přes pobytová schodiště a bezbariérové rampy do vyšších pater platformy se zelenými terasami a výhledy na Zlín. Průrvy, otvory a průhledy přivádí světlo skrze navrženou strukturu platformy až do aktivního parteru. Strukturovaná výstavba plynule navazuje na sportovní halu Zlín a kultivuje její bezprostřední okolí, kam se „vlévá“ stopa sympatického veřejného prostoru platformy. Nabídku sportovního vyžití rozšíří novostavba cvičné haly zakomponovaná do jižní části platformy propojená s rekonstruovanou sportovní halou Zlín. Její interiér nabídne dva víceúčelové sály nejen pro míčové hry. Vyšší vrstvy platformy nabídnou bydlení různých kategorií i se zastoupením malometrážních nájemních bytů pro střednědobé nájmy. Na nové bydlení navazují tarasy, soukromé i polosoukromé zelené zahrady. Součástí spodní úrovně polyfunkční platformy jsou víceúčelové prostory vhodné pro vzdělávání, zájmové kluby nebo galerie.

 

Nové lokalita s 95 byty a pohodlným podzemním parkováním snoubí výhody života v blízkosti městského centra, sousedství přívětivé krajiny i nabídku sportovního, společenského a kulturního vyžití. Vyváženou kombinací kvalitního veřejného prostoru, bydlení a nových příležitostí vzniká vitální a lákavé těžiště lokality logicky napojené na centrum města a jeho okolí.

 

Muzeum:

Komplementem polyfunkční výstavby, která podpoří diverzitu města i architektonickou modernu která formovala urbanistický i architektonický rámec řešené lokality, je dynamický a elegantní výraz muzea. Podobný přístup vídáme u našich zahraničních sousedů i mimo Evropu. Křivkový půdorys muzea protíná pěší komunikace ve stopě důležité městské osy protínající bývalou továrnu Baťa a ústící u mrakodrapu 21. Dva objekty přetnuté promenádou nabídnou moderní muzejní prostory, kde mimo nejrůznější expozice bude „vystaven“ i nevšední pohled na město. Výhled do okolí nabídne i střešní terasa s restaurací navržená v rámci menšího objektu muzea.