13.09.2022

Na konferenci Stavebního fóra jsme veřejnosti představili náš software WEARRECHO

Náš kolega Vladimír Timanov představil na konferenci Stavebního fóra náš nový a unikátní software pro bezprostřední navrhování architektury ve virtuální a rozšířené realitě. 

 

Budou architekti konečně tvořit architekturu „bezprostředně“? Virtuální a rozšířená realita posouvají navrhování architektury na novou úroveň s příslibem vyšší produktivity návrhového procesu i vyšší kvality architektury. Architektura jako svět lidské existence stojí před revolucí: tu reprezentuje současný výzkum a vývoj v oboru počítačových technologií, konkrétně virtuální reality.

 

Nejpokrokovějším produktem je Wearrecho: softwarový komplex pro bezprostřední autentické navrhování architektury v prostoru a z prostorů v prostředí virtuální reality, který se zároveň stává prostorem bezprostřední komunikace stakeholderů projektu. Virtuální dvojče budoucí architektury, entity vystavěného, potažmo syntetického prostředí existuje paralelně v prostředí virtuální reality a v parametrickém prostředí standardního Building Information Management softwaru pro projektování staveb.

 

Prezentaci softwaru WEARRECHO najdete na našem YouTube kanálu.