14.08.2020

Město Bohumín začalo s výstavbou nového lesoparku podle našeho návrhu

Severovýchodní část města Bohumín lemuje zemědělská půda spadající do aktivní zóny záplavového území řek Olše a Odry. Hydrogeologicky problematické území, kde leží slepé rameno řeky, dnes nemá žádné využití. Celý jižní cíp území vstupuje do městské struktury jako těžko přístupná vnitřní periferie, která představuje překážku lokálnímu rozvoji a barieru mezi východní a západní částí města. Atelier MS plan vytvořil regulační plán regenerace a zpřístupnění celé oblasti. Z problematického území pod meandrem řeky vytváříme atraktivní oázu – komponovanou krajinu, pestrý přírodní park napojený na město několika stezkami a pěším okruhem. V historii města ojedinělý projet pamatuje na přírodu i na lidi. Poskytne totiž zázemí pro volnočasové aktivity, reakci i sport, a to jen pár kroků od centra města. 

 

Jak se promění 13 hektarů půdy, zjistíte v rozhovoru s místostarostou Bohumína Lumírem Macurou.