16.05.2024

Inspirativní základní umělecká škola v Pardubicích

Květen ve znamení kreativní architektury pro vzdělávání: nová základní umělecká škola v Pardubicích si vytváří uprostřed sídliště svá vlastní pravidla, svůj svébytný prostor, vlastní řeč a tvarosloví.

 

Budovu ZUŠ jsme navrhli jako uhlíkově neutrální s co nejmenším dopadem na životní prostředí především z hlediska jejího celoživotního cyklu. Na vstup přes vnitřní nádvoří – přívětivý prostor atria a místa pro setkávání navazují učebny, kreativní dílny, zázemím pro zaměstnance i zelená střešní terasa. Jak se Vám náš návrh líbí?