02.03.2023

Článek Michala Šourka: Virtuální dvojčata architektury: singularita profese i oboru

Před architekturou leží singularita; jejím ohniskem je virtuální realita, virtuální dvojčata architektury a virtuální veřejný prostor, ústředním principem je (doposud nedostupné) autentické diachronické vnímání architektury a její instantní tvorba z prostorů v prostoru.

 

Architektura by singularitu měla přijmout a podstoupit přerod oboru i profese, aby se zbavila nashromážděných problémů, které často unikají pozornosti a jejichž podstata je skrytá. Perspektivou je proměna paradigmatu architektonické tvorby a projektování rozvoje vystavěného prostředí, porozumění architektonickým návrhům a komunikace s nimi, o nich a mezi zainteresovanými profesionály i veřejností navzájem: jejich přínosem mají být četná kvalitativní i kvantitativní zvýšení výkonnosti profese a rozsáhlá a různorodá zlepšení podmínek i společenského a udržitelnostního profilu vystavěného prostředí a architektury jako disciplíny.

 

Na podkladu přehledu stavu oboru software pro navrhování architektury a projektování staveb práce informuje o výzkumu a vývoji nového softwarového nástroje a prostředí virtuální reality Wearrecho, které zamýšlenou proměnu naplňují a jsou její platformou, která spojuje prostředí virtuální reality a parametrického software BIM. Představeny jsou převážně pozitivní výsledky experimentálního ověření jejich výkonnosti a na ně navazující plán pokračujícího výzkumu a vývoje.

 

Celý článek najdete ZDE.