18.07.2022

Červenec ve znamení udržitelnosti

V červenci se chceme zaměřit na všestrannou udržitelnost, která má obstát i pro další generace a reflektovat nároky a potřeby života 21. století. Během několika nadcházejících dnů s Vámi chceme sdílet náš přístup k vystavěnému prostředí, ve kterém všichni žijeme. Právě takový přístup nám získal ocenění v mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěži návrhem přitažlivé část městské části Petržalka na Slovensku, která pamatuje na lidi, přírodu i všestranně udržitelný rozvoj.

 

Těžištěm lokality je dynamická obytná věž členěná do tří křídel. která nabídne různé kategorie bydlení i aktivní parter s obchody, restauracemi a kavárnami. Nová dominanta lokality stejně jako nová mateřská školka a dům seniorů vyrůstá z přitažlivého veřejného prostoru v zeleni se zálivy k posezení, dětským i workout hřištěm.

 

Nová lokalita je navržena jako uhlíkově neutrální: střešní krajinu tvoří vyvážená kombinace zelených akumulačních střech a fotovoltaických panelů. Ke zdravému vnitřnímu prostředí nových objektů přispívá volba stavebních konstrukcí a hmot směřujících k nulové bilanci CO2 i aktivované piloty v základech, které jsou využívány jako akumulátor tepla a chladu. Důraz jsme kladli také na hospodaření s vodami, a to nejen pomocí zelených akumulačních střech, ale také za pomocí vsakovací dlažby, dešťové kanalizace, díky uplatnění modrozelenošedého systému a díky navrženému systému využití šedé vody, který zajistí druhotné využití odpadních vod pro splachování toalet.