09.04.2024

Aktuálně z ateliéru MSA

Díky platformě Wearrecho, ve které je možné zakomponovat návrh do skutečných světových souřadnic a zasadit model do reálného okolí, umíme nastavit jakoukoliv denní a roční dobu a prohlédnout si tak reálné světelné podmínky. My jsme toho využili při návrhu stínění prosklené fasády pomocí markýzy a ověřili jsme si tak její tvar a velikost.

 

Pomocí platformy Wearrecho jsme navrhli stínění tak, že v rozhodujících momentech v letních měsících ať už ráno nebo přes oběd nebo v podvečer, nevznikají nikde plochy, kudy by do interiéru prostupovalo velké množství světla měnící se na tepelnou zátěž. Zároveň jsme nesnížili komfort výhledu ven z interiéru. Jak se Vám výsledek líbí?